องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6940904@dla.go.th